تاريخ : چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 0:3 | نویسنده : vsg
به انسان بودنت شک کن اگر مستضعفی دیدی

ولی از نان امروزت به او چیزی نبخشیدی

 

 

 

به انسان بودنت شک کن اگر چادر به سر داری

 

ولی از زیر آن چادر به یک دیوانه خندیدی

 

 

 

به انسان بودنت شک کن اگر قاری قرآنی

 

ولی در درک آیاتش دچار شک و تردیدی

 

 

 

به انسان بودنت شک کن اگر گفتی خدا ترسی

 

ولی از ترس اموالت تمام شب نخوابیدی

 

 

 

به انسان بودنت شک کن اگر هر ساله در حجی

 

ولی از حال همنوعت سوالی هم نپرسیدی

 

 

 

به انسان بودنت شک کن اگر مرگ مرا دیدی

 

ولی قدر سری سوزن ز جای خود نجنبیدیتاريخ : دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴ | 0:57 | نویسنده : vsg
ﻧﺨﻨﺪ ! ﺑﻪ ﺳﺮﺁﺳﺘﯿﻦ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﺕ ﺭﺍ ﻣﯽﭼﯿﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ، ﺍﺭﺑﺎﺏ... ❗

 

ﻧﺨﻨﺪ ! ﺑﻪ ﭘﺴﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺁﺩﺍﻣﺲ ﻣﯽﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﺗﻮ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺧﺮﯼ...❗

 

ﻧﺨﻨﺪ ! ﺑﻪ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺭﺍﻩ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﺛﺎﻧﯿﻪ

ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﻌﻄﻠﺖ ﮐﻨﺪ...❗

 

ﻧﺨﻨﺪ ! ﺑﻪ ﺩﺑﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺩﺳﺖ ﻭ ﻋﯿﻨﮑﺶ ﮔﭽﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﯾﻘﻪ ﭘﯿﺮﺍﻫﻨﺶ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ... ❗

 

ﻧﺨﻨﺪ ! … ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺪﺭﺕ، ﺑﻪ ﺟﺎﺭﻭﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺩﺭﺕ،❗

ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻟﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺘﺮﯼ ﺭﻭﯼ ﮐﻮﻟﺶ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﻭﺩﺭﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﺭ ﻣﯽﺯﻧﺪ،❗

 ﺑﻪ ﭘﺎﺭﮔﯽ ﺭﯾﺰﺟﻮﺭﺍﺏ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻣﺠﻠﺴﯽ،❗ 

ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﺎﺩﺭ ﭘﯿﺮﺯﻧﯽ ﺩﺭﺧﯿﺎﺑﺎﻥ،❗ 

ﺑﻪ ﻫﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﺍﺕ ﭘﺎﯼ ﺗﺨﺘﻪ،❗

ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭﺑﺎﻧﮏ ﺍﺯﺗﻮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﯼ ﭘﺮ ﮐﻨﯽ،❗ 

 

ﻧﺨﻨﺪ، ﻧﺨﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﺭﺯﺷﺶ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺧﺮﺩﺗﺮﯾﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯼ ﻧﺎ ﺑﺠﺎﯼ ﺁﺩﻡﻫﺎ ﺑﺨﻨﺪﯼ ❗❗❗

 

ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭘﺮﺩﺭﺩﺳﺮﯼ ﺩﺍﺭﻧﺪ ❗❗

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻭ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﻨﺪ ❗

 

ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺭﻭﺯﯾﺸﺎﻥ ﺗﻘﻼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،❗ 

ﺑﺎﺭﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ،❗ 

ﺑﯽﺧﻮﺍﺑﯽ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ، ❗

ﮐﻬﻨﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ،❗ 

ﺟﺎﺭ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎ ﻭ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ،❗ 

ﻭﮔﺎﻫﯽ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ❗ 

ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده ........

خدای من !

نه آن قدر پاکم که کمکم کنی و نه آن قدر بدم که رهایم کنی …تاريخ : شنبه بیست و دوم آذر ۱۳۹۳ | 10:47 | نویسنده : vsg

مزایا و معایب زندگی شهری و روستایی

خیلی وقت ها ممکن است فکر کنید زندگی شهری بسیار بهتر از زندگی کردن در روستا است. اما زندگی شهری و روستایی هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. البته زندگی کردن در شهر بسیار راحتتر است، در کنار اینکه فرصتهای بیشتری برای رشد و ترقی در زندگی خواهید داشت. در شهر تسهیلات بسیاری در اختیار افراد است و فرصتهای بیشتری برای پول درآوردن خواهید داشت. بچه هایی که در شهر زندگی میکنند میتوانند از تحصیلات خوبی بهره مند شوند زیرا مدرسه های شهر بسیار بهتر از مدارس روستایی است. وقتی فردی بیمار میشود. بیمارستانهای خصوصی و دولتی بسیار بیشتری در شهر هست که میتوان برای درمان به آنها مراجعه کرد. مراکز خرید بزرگ، بانکهای مختلف، دفاتر کار، سینماها، هتلها، رستورانها و مراکز تفریح ازجمله دیگر امکانات شهرها هستند. تسهلات حمل و نقل در شهر بسیار بهتر از روستا است و شهرنشینان از امکانات برق، اتوبان و ارتباطات برخوردار هستند. ازاینرو افراد میتوانند زندگی راحت و لذت بخشی در شهر داشته باشند. اما بااینکه زندگی کردن در شهر مزایای بسیاری دارد، معایبی نیز متوجه آن است. هزینه زندگی در شهر بسیار بالا است. اکثر کالاها در شهر بسیار گران هستند. هوای تازه و آب پاک با مشکل مواجه است. محیط با گردوغبار، دود، زباله و گازهای دی اکسید کارخانه ها آلوده شده است. بعضاً افرادی که در شهر زندگی میکنند مشکلات اخلاقی دارند و به همین علت آمار جرم و جنایت در شهر بسیار بالا است و دزدی و قتلهای زیادی در آن اتفاق می افتد. شهر همیشه شلوغ و پرسروصدا است. وسایل نقلیه و آدمهای بسیاری در آن در حال رفت وآمد هستند. خیابانها کثیف و شلوغ است. به همین علت داشتن یک زندگی سالم در شهر بسیار مشکل است.

از طرف دیگر، زندگی روستایی مزایای مختلفی دارد. اصلیترین آن این است که مردم روستا با اتحاد و آرامش زندگی میکنند. آنها خیلی سخت پول درمی آورند و آنقدری در می آورند که برای زندگی کردنشان کافی باشد. به همین علت رقابت کمتری نسبت به همدیگر دارند. و چون جامعه کوچکتری دارند، دوستان بیشتری دارند. مردم روستایی معمولاً تلاش میکنند از عادات و فرهنگشان محافظت کنند. روستا هوای تمیز و محیطی زیبا دارد و در آن خبری از سروصدا و شلوغی نیست، به همین علت آلودگی آن کمتر است، وسایل نقلیه زیادی در روستا آمدورفت نمیکند، به همین علت خیابانها ترس کمتری برای دوچرخه سواری دارد. روستاییان میتوانند از سبزیجات و میوههای تازه استفاده کنند. محیط روستا لذتبخش و آرام با مناظری فوقالعاده زیبا است. اما روستا هم فقط نقاط مثبت ندارد و معایبی نیز به همراه دارد. روستا آدمهای باهوشی دارد که خیلی از آنها تحصیلکرده نیستند. بچه های روستا به مدارس روستا میروند و به تحصیلات پیشرفته شهری دسترسی ندارند و به همین علت نمیتوانند از نظر تکنولوژی و پیشرفت همپای آنها جلو بیایند. مردم روستایی باید با مشکلات مختلفی در زندگی دست و پنجه نرم کنند مثل مشکل مسافرت. آنها باید برای برآوردن بسیاری از نیازهای خود به شهر سفر کنند. بااینکه زندگی شهری بسیار راحتتر از زندگی روستایی است، زندگی روستایی همیشه با آرامش بیشتری همراه است.

شما کدام نوع زندگی را میپسندید؟

 

برگرفته از سایت مردمان